Välkommen till Uniqa förskolor

Uniqas värdegrund bygger på att alla barn får uppleva att de är unika och värdefulla. Vi har det viktigaste uppdraget man kan ha, nämligen att vara med och forma framtidens individer. Genom att fokusera på det unika hos varje barn är vår förhoppning att stärka barnen och ge dem verktygen de behöver för att bli reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande senare i livet.

Läs mer om Uniqa


Våra förskolor hittar du här

att alla barn får uppleva att de är unika och värdefulla


Gratis lånecykel

Digitala verktyg

Närodlad ekologisk mat


Traditionell pedagogik

Vill erbjuder traditionell förskolepedagogik på alla förskolor där vi fokuserar särskilt på att barnen skall utveckla sina kunskaper inom språk, matematik, miljö, natur och kultur.

Läs mer

Montessoripedagogik

På flera av våra förskolor erbjuder vi Montessoripedagogik där barnet är i centrum med fokus på undervisning som passar dess utvecklingsnivå.

Läs mer

Kvalitetsarbete

Vi betraktar varje barn som en egen individ där vi möter varje barn på dess egen nivå så att barnet kan utvecklas på bästa sätt utifrån just sina förutsättningar.

Trygghet, glädje och kvalitet är nyckelord för vårt sätt att arbeta.

Läs mer"Våra pedagoger ser varje enskilt barn och möter barnet på dess egna nivå. Vi säkerställer kvaliteten i verksamheten genom att våra medarbetare verkligen deltar i barnets värld av utveckling och lärande. Vi följer läroplanen för förskolan och andra riktlinjer via regelbundna kvalitetsuppföljningar."