Välkommen till Uniqa förskolor

Hela Uniqas upplägg med en vision som tar fasta på barnens bildning, i bemärkelsen inre karaktärsmässiga utveckling, bygger på ett hållbarhetstänkande. Samhället behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande. Allt vi gör på Uniqa har sin utgångspunkt i visionen.

Läs mer om Uniqa


Våra förskolor hittar du här


Gratis lånecykel

Följ ditt barn i vår app

Ordentlig och ekologisk mat


Traditionell pedagogik

Vill erbjuder traditionell förskolepedagogik på alla förskolor där vi fokuserar särskilt på att barnen skall utveckla sina kunskaper inom språk, matematik, miljö, natur och kultur.

Läs mer

Montessoripedagogik

På flera av våra förskolor erbjuder vi Montessoripedagogik där barnet är i centrum med fokus på undervisning som passar dess utvecklingsnivå.

Läs mer

Kvalitetsarbete

Vi betraktar varje barn som en egen individ där vi möter varje barn på dess egen nivå så att barnet kan utvecklas på bästa sätt utifrån just sina förutsättningar.

Trygghet, glädje och kvalitet är nyckelord för vårt sätt att arbeta.

Läs mer"Vår personal ser varje enskilt barn och möter barnet på dess egen nivå. Vi säkerställer kvaliteten i verksamheten genom att våra medarbetare verkligen deltar i barnets värld av utveckling och lärande. Vi följer läroplanen för förskolan och andra riktlinjer – med regelbundna kvalitetsuppföljningar."