Miljöinspiration

Vi tror på barnen. Vi tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Och vi tror att en konkret och viktig miljöfråga som nedskräpning är en bra pedagogisk utgångspunkt i lärandet för en hållbar utveckling.

Vi har t.ex. skräpplockardagar och pratar om nedskräpning i naturen. Vi har även olika kärl för att sortera sopor på förskolan som är en naturlig del av vår verksamhet