Montessoripedagogik

Flera av våra förskolor erbjuder utöver traditionell pedagogik Montessoripedagogik. Det innebär t.ex.

Barnet i centrum med fokus på undervisning som passar dess utvecklingsnivå.
Barnet respekteras som en individ med möjligheter.
Frågor om etik och moral är viktiga för barnen.
Barnen på förskolan ska känna att de arbetar i ett trivsamt rum, fyllt med mycket material och ges arbetsuppgifter som intresserar och stimulerar dem i sin kunskapsutveckling.