Traditionell förskolepedagogik

Våra förskolor erbjuder flera typer av pedagogik på våra förskolor. På alla förskolor erbjuder vi traditionell förskolepedagogik. Vi fokuserar särskilt på att barnen skall utveckla sina kunskaper inom språk, matematik, miljö, natur och kultur. Vi betraktar varje barn som en egen individ där vi möter varje barn på dess egen nivå så att barnet kan utvecklas på bästa sätt utifrån just sina förutsättningar. Trygghet, glädje och kvalitet är nyckelord för vårt sätt att arbeta.