Var med och påverka

Samarbetet med er föräldrar är viktigt för att barnet ska utvecklas så bra som möjligt på förskolan.

Samverkan sker främst genom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Andra tillfällen för samverkan är föräldrarmöten, föräldrafika och utvecklingssamtal som vi har två gånger om året ang just ditt barn. Du kan när som helst be om ett samtal med någon i personalen om du önskar det.

Förskoleråd

Vi bjuder in till förskoleråd en till två gånger per termin.

Förskolerådet består av föräldrarepresentanter från varje avdelning, personal från förskolan och förskolechefen. Förskoleråd finns på varje förskola i enheten. Här tar man upp övergripande frågor men rådet tar inga beslut.

Ibland kan det finnas anledning att enhetens alla förskoleråd träffas för större frågor.