Barnen i fokus

Samtal med barn i förskoleåldern är korta, enkla stunder med gemensamt tänkande i fokus. Med barn som ännu inte är verbala börjar vi att leka lekar som går ut på att göra en distinktion (sortera), jämföra, eller ge och ta emot. Detta förbereder sedermera för samtal där barn så småningom kan särskilja argument, jämföra samt ge och ta emot argument och resonemang.

Vi uppmärksammar lyssnandet som en aktiv handling i ett samtal. Barnen får möjlighet att ge uttryck för sitt perspektiv men också få till sig de övriga barnens perspektiv.

Vår personal ser varje enskilt barn och möter barnet på dess egen nivå. Vi säkerställer kvaliteten i verksamheten genom att våra medarbetare verkligen deltar i barnets värld av utveckling och lärande. Vi följer läroplanen för förskolan och andra riktlinjer – med regelbundna kvalitetsuppföljningar.

Uniqa förskolan

  • Mindre barngrupper
  • Utvecklingssamtal en gång per termin
  • Ekologisk mat
  • Utbildad personal med erfarenhet
  • Digital kommunikation med föräldrar
  • Arkitekt designad  lokal för förskoleverksamhet.